بلاگ

هدفهای واقعی خود را مشخص سازید
آذر, ۱۳۹۶ بدون نظر مقاله
هدفهای واقعی خود را مشخص سازید بدانید که به راستی چه میخواهید. این گونه مجبور نمی شوید پروانه ها را دنبال کنید. این گونه به اکتشاف طلا می روید.                                         ...
ادامه مطلب
گذشته شما، همان آینده شما نیست
آبان, ۱۳۹۶ 1 نظر مقاله
گذشته شما، همان آینده شما نیست بسیاری از اشخاص وقتی بزرگ میشوند با مشکلات عدیده روبه رو میگردند. بسیاری از آنها اوقات دشواری را پشت سر میگذارند و با اشخاص نامناسب دمخور میگردند. بسیاری از آنها دست به کارهای خلاف قانون می زنند . بعضیها محکوم میشوند و به ...
ادامه مطلب
مشخص نمودن ارزش ها
آبان, ۱۳۹۶ بدون نظر مقاله
ارزش های خود را مشخص سازید یکی از بارزترین و مهم ترین ویژگی های رهبران و موفق ترین مردم در هر زمینه ای از زندگی این است که می دانند چه کسی هستند، چه باوری دارند و برای چه زندگی می کنند. اغلب اشخاص درباره هدف ها و ارزش ...
ادامه مطلب
آینده خود را خلق کنید
آبان, ۱۳۹۶ 3 نظرات مقاله
      آینده روشن آینده خود را خلق کنید شما به همان اندازه که بخواهید کوچک ، و به همان اندازه که آرزو کنید بزرگ می شوید . “جیمز آلن”   در سیصد و سی بررسی که طی سال های گذشته روی رهبران صورت گرفته ، کیفیت ویزه ...
ادامه مطلب
انتخاب،تصمیم و عمل
آبان, ۱۳۹۶ 3 نظرات مقاله
انتخاب،تصمیم و عمل شما انتخاب می کنید شما تصمیم می گیرید شما با  تصمیماتی که گرفته یا  نگرفته اید در موقعیت  فعلی زندگی تان  قرار   دارید. اگر  چیزی در زندگی تان  وجود دارد  که  ان را دوست  ندارید  مسئولیتش برعهده خود شماست . اگر چیزی  هست  که  از ان  نا ...
ادامه مطلب