تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس شرکت اصلی : ساری – بلوار امام رضا – خیابان طالقانی دوم
شماره تلفن شرکت اصلی : +۰۰۰ ۱۲۳ ۴۵۶ ۷۸۹ مرکز پشتیبانی : +۰۰۰ ۴۵۶ ۱۲۳ ۹۷۸ فروش : +۰۰۰ ۱۲۳ ۴۵۶ ۷۸۹
آدرس ایمیل پشتیبانی فنی : zehneideal@yahoo.com
جزئیات دیگر نام سایت : www.zehneideal.com

ارتباط با ما

موقعیت ما