آموزش هدف گذاری – آموزش هدف در زندگی – روانشناسی ثروت – سازمان دادن به اهداف – مهدی سجودی – ذهن ایده آل – تعیین اهداف – مشخص کردن اهداف در زندگی – محصول هدف گذاری – موفقیت در تمام جنبه های زندگی

احاطه بر زمان از طریق تعیین هدف
بهمن, ۱۳۹۵ بدون نظر مقاله
اگر بخواهیم بخشی از تعریف روانشناسی ثروت را اشاره نماییم:مهمترین عامل ، در کسب هر موفقیتی ، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است ، هدفها  هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می کنند. هدف ...
ادامه مطلب