آموزش هدف گذاری – آموزش هدف در زندگی – روانشناسی ثروت – سازمان دادن به اهداف – مهدی سجودی – ذهن ایده آل – تعیین اهداف – مشخص کردن اهداف در زندگی – محصول هدف گذاری – موفقیت در تمام جنبه های زندگی

مشخص کردن اهداف
بهمن, ۱۳۹۵ بدون نظر مقاله
احاطه بر زمان از طریق تعیین هدف اگر بخواهیم بخشی از تعریف روانشناسی ثروت را اشاره نماییم:مهمترین عامل ، در کسب هر موفقیتی ، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است ، هدفها  هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی ...
ادامه مطلب