آگاهانه

قانون جذب و شیوه های کاربرد آن در زندگی
اسفند, ۱۳۹۵ بدون نظر مقاله
تعریف قانون جذب در زندگی همان چیزی را جذب میکنید که انرژی، حواس و توجه تان را به آن معطوف می کنید. چه آن را بخواهید و چه آن را نخواهید !!! علم قانون جذب زیربنای فیزیولوژیک برای قانون جذب و همچنین تفکر مثبت و منفی وجود دارد. انرژی ...
ادامه مطلب