موسسه روانشناسی انگیزشی

هدف از بسته آموزشی هدف گذاری
خرداد, ۱۳۹۶ 1 نظر مقاله
بسته آموزشی هدف گذاری                                           “موفقیت یعنی داشتن هدف و هرچه دیگر هست وراجی و اضافه گویی است.” من به این نتیجه رسیده ام که اگر قرار باشد ۵ دقیقه برای شما حرف بزنم و اگر قرار باشد مطالبی ...
ادامه مطلب
طرز فکر افراد ثروتمند
آذر, ۱۳۹۵ بدون نظر مقاله
طرز فکر افراد در خصوص روانشناسی ثروت آرزوی ثروتمند شدن نیزدر جهانی که دهه های پیش در آن زندگی می کردیم، وجود داشت، حتی بدون آموزش خارجی یا آموزش یک مربی و جوانان مستعد نمی توانستند یک زندگی، مجزا از این تفکرات را تشکیل دهند و مدیریت کنند. بزرگترین ...
ادامه مطلب