تکنیک های موفقیت در زندگی و کار

5.00 2 رای
9,900 تومان

با توجه به اینکه بسیاری از افراد نمی دانند چگونه می توانند در زندگی موفق شوند ، این بسته آموزشی نکته ها و واقعیت هایی را ارائه می دهد که هر کسی با آگاهی از آن ها می تواند در زندگی موفق شود.

اصول ، طرز فکر ها و نقشه های عملی نشان داده شده در این کتاب در صورتی که اجرا شوند ، موفقیت و تغییر و تحول در زندگی شما را تضمین می کنند.

36
9,900 تومان