کتاب صوتی تختخوابت را مرتب کن

5.00 3 رای
14,000 تومان

نکته‌ها و مطالبی که در کتاب صوتی تختخوابت را مرتب کن بیان می‌شود شاید در نگاه اول ساده و بسیار شبیه مطالب کتاب‌های موفقیت باشد. اما تفاوت اصلی این کتاب و نکات آن در این است که مک‌ریون خودش همه‌ی این نکات را رعایت و با آن‌ها زندگی کرده است.

37
14,000 تومان