چگونه مرد بهتری برای خود در خانواده و جامعه باشیم

سمینار تصویری چگونه مرد بهتری برای خود و خانواده و جامعه باشیم اثر دارن هاردی در 1.5 ساعت به صورت تصویری که محل کار ، خانه و اجتماع راشامل می شود از شما مردی بینظیر می سازد . دارن هاردی تمامی رمز و رازهای موفقیت در این 3 مکان را به شما می آموزد .

10
30,000 تومان