چگونگی ارتباط با جنس مخالف

در این بسته آموزشی ارتباط با جنس مخالف ما درباره اطلاعاتی که احتمالا در ضمیر ناخودآگاه خود آن ها را می دانستید ولی هرگز درباره آن ها فکر نکرده بودید، به صورت حقایق سخن گفتیم و همچنین درباره چگونه می توان جنس مخالف را جذب کرد مفصل توضیحات کامل داده ایم.

27
9,900 تومان