ارزش های درونی

مدیریت ضمیر ناخودآگاه
شهریور, ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات موفقیت
مدیریت ضمیر ناخودآگاه قبل از اینکه به جزئیات و راهکارهای مدیریت عملکرد بپردازم ،بگذارید به برخی از دلایل بیشماری اشاره کنیم ، مبنی بر اینکه چرا بسیاری از صاحبان کسب و کار ، به طور کامل خارج از تعادل هستند . شاید عجیب به نظر برسد، اما برای بسیاری ...
ادامه مطلب