الگوی ذهنی

قربانیان ماهر
مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات موفقیت
قربانیان ماهر چرا هر زمان که تا به این سن ریسده ایم فرصت و موقعیت مناسب برای میلیونر شدن یا حتی موفق شدن به وجود می آید، اما پیروزی واقعی را به شکست تبدیل می کنیم؟چرا؟ زیرا در مورد ثروت ، تندرستی یا خرسندی آگاهی نداریم . در حقیقت ...
ادامه مطلب