عشق واقعی چیست

عشق یا سکس
تیر, ۱۳۹۸ 1 نظر روابط زوجین, مقالات
عشق یا سکس ؟ چیزی که از آن آموزشی ندیده ایم فقط انرژی جنسی است که به انرژی عشق شکوفا می شود. اما ما انسانها را در مخالفت با سکس پر کرده اند و نتیجه این شده است که عشق در ما شکوفا نشده است . زیرا عشق تکاملی ...
ادامه مطلب