فرصت های از دست رفته

قانون موفقیت
فروردین, ۱۳۹۶ بدون نظر مقالات موفقیت
معتقدیم که در قانون موفقیت ، موفقیت با داشتن روابط حاصل می شود پس برای خود شبکه سازی می کنیم به نظر شما برای رسیدن به موفقیت کدام یک از این دو عامل مهم تر است؟: اینکه چه می دانید یا اینکه چه کسانی را می شناسید؟ اگر معتقدید ...
ادامه مطلب