کسب درآمد

وضعیت مالی
تیر, ۱۳۹۶ 1 نظر مقالات موفقیت
وضعیت مالی از بدهی های خود بکاهید بدهکاران همه با نوعی افسردگی روبه رو هستند. بدهکاری یکی از دلایل مهم طلاق است، تولید بی خوابی می کند، و عملکرد کاری را پایین می آورد. بدهکاری از احساس خودارزشمندی می کاهد و مانع از آن می شود که اشخاص به ...
ادامه مطلب