مقالات موفقیت

موفقیت در انجام کارهای روزانه است
اردیبهشت, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
مقاله انگیزشی موفقیت در انجام کارهای روزانه است را از دست ندهید افراد موفق به اهمیت به کار بردن و تمرین عقل سلیم در کارها آگاهی دارند. افراد موفق می دانند که موفقیت در انجام کارهای روزانه است آن ها می دانند انجام کارهای عادی به نحو مطلوب ، ...
ادامه مطلب
طرز فکر اشتباه
اردیبهشت, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
در این مقاله انگیزشی درباره طرز فکر اشتباه و اعتماد به نفس کاذب نکاتی را خواهیم گفت اکنون ببینیم اگر طرز فکر مثبت شما با تصور انجام کاری غیر ممکن همراه باشد ، چه خطری ممکن است در برداشته باشد. رویایی فکر کردن خوب است . من خودم افراد ...
ادامه مطلب
افراد موفق شاد هستند
فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
افراد موفق شاد هستند و یک حس شوخ و خوش مشرب دارند ، شما چطور ؟ افراد موفق شاد هستند و یک حس شوخ و خوش مشرب دارند ، شما چطور ؟ من به این امر پی برده ام که خنده یادگیری را آسان می کند . در واقع ...
ادامه مطلب
تجسم و تصورات مثبت
فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
برای به دست آوردن از اقیانوس بی انتهای نعمات های خداوند ، از راهبرد تجسم و تصورات مثبت استفاده کنید ضمیر شما برای دست یابی به رفاه و تمکن ، به پول و اوضاع مالی شما وابسته نیست ، بلکه ین پول است که برای راه یابی به زندگی ...
ادامه مطلب
اعتقادات شما مهم است
فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
اعتقادات شما مهم است به احتمال زیاد بسیاری این حقیقت را شنیده اید که فقط ۳ درصد مردم دنیا باعث به وجود امدن وقایع می شوند ، هفت درصد وقوع ان را تماشا می کنند و نود درصد بقیه از آنچه که اتفاق افتاده است تعجب می کنند. شاید ...
ادامه مطلب
ارتباط ذهن و استرس
فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
دیوارهای نامرئی ، ارتباط ذهن و استرس ترس به مانند سایه ، همه جا با اشخاص همراه است و با این وجود ، خود نمی دانند که از چه می ترسند . این ها از بیماری موسوم به اضطراب ناشی از اختلال اعصاب ، احساس عیب و نقصی در ...
ادامه مطلب
کنترل روح خود را در دست بگیرید
فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
با انتخاب های آگاهانه افکار خود را کنترل کنید و کنترل روح خود را در دست بگیرید قدرتی بی نظیر و غیر قابل تصور در شماست ، خرد نابی که بی وقفه به افکار سخنان شما پاسخ می دهد ، شما تنها زمانی می توانید این قدرت را در ...
ادامه مطلب
افکار و رفتار خود را تغییر دهید
فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
رفاه و آسایش را بیش از این از خود نرانید افکار و رفتار خود را تغییر دهید اگر افکار و رفتاری که ما را به سوی رفاه و آسایش راهنمایی کند نبپذیریم ، حتی اگر مال و ثروت و خوش بختی به در خانه های ما نیز بیاید ، ...
ادامه مطلب
مشکلات شغلی شما ریشه در کجا دارد
فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر مقالات موفقیت
تابحال این سوال را از خود پرسیده اید: مشکلات شغلی شما ریشه در کجا دارد آیا واقعیت دارد؟ آیا بازار خرابی حقیقت دارد؟ تنها دو جواب بیشتر ندارد آری یا خیر . اگر شما باور داشته باشید ، حقیقت دارد ، پس حقیقت دارد و نیز حقیقت نخواهد داشت ...
ادامه مطلب