کتاب صوتی غریزه اراده

کتاب صوتی قدرت اراده نشان می‌دهد که چطور باید قصدمان را به اراده تبدیل ‌کنیم، چون داشتن قصدِ خشک و خالی کسی را به موفقیت نمی‌رساند. این کتاب صوتی یادتان می‌دهد که چطور در برابر مشکلات زندگی بیشتر از آن‌چه که از خودتان توقع دارید، بایستید! در مورد این است که چطور می‌توان حتی در بدترین شرایط هم به میل خود زندگی کرد و فقط زنده نماند!

27
25,000 تومان