موفقیت بدون قید و شرط

5.00 1 رای
99,000 تومان

این دوره آموزشی شامل 110 قانون جهانی موفقیت است که هر یک به صورت یک ایده بیان شده است که با به‌ کارگیری آ‌ن‌ها الزامات کلیدی موفقیت فردی را در خود ایجاد می‌کنید و همزمان بر کاستی‌هایی غلبه می‌کنید که شما را از ادامه راه باز می‌دارد.
ما در این دوره آموزشی موفقیت بدون قید و شرط معتقدیم که «هر تلاشی مهم است!» هر کاری که در روز انجام می‌دهید، هر تصمیمی که می‌گیرید، هر اقدامی که انجام می‌دهید یا نمی‌دهید، در طول زمان انباشته می‌شود و در نهایت به شکل موفقیت یا شکست، نمود می‌یابد….

این محصول ارزشمند دارای ضمانت اثرگذاری می باشد.

5,721
99,000 تومان