گذر از سخت کوشی مشقت بار

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

داشتن یک هدف و برنامه منظم و دقیق یکی از اصول موفقیت از نظر دارن هاردی است اگر شما برنامه دقیق و منظمی داشته باشید می توانید در طول زمان هر فردی را شکست دهید.

در صورتی که یک قدم هر اندازه هم که کوچک باشد و در طول زمان تدوام یابد می تواند شما را به موفقیت های بزرگی در زندگی برساند . 

اما این اتفاقات زندگی نیست که سرنوشت شما را تعیین می کند بلکه نحوه برخورد شما با آنها و واکنش هایتان است که اتفاقات بعدی زندگی تان را رقم می زند. پس این شمایید که مسئول زندگی تان هستید.

بهانه ها را کنار بگذارید !

28
20,000 تومان