مراقبه قلب آنتونی رابینز

در این فایل مراقبه قلب ، آنتونی رابینز از شما می خواهد بعد از آن آموزش که لحظات زیبا را احساس کردید، چشمان خود را باز کنید و آنوقت است که شما یک حس بزرگتر و قوی تر بودن را خواهید داشت. این حس مانند این است که شما شفا پیدا کرده اید و برای چنین حسی باید شکر گزار باشیم….

39
10,000 تومان