کنترل کامل خویش

5.00 1 رای
10,000 تومان

استفاده از این تکنیکها به شما کمک می‌کنند ذهن خود را پرورش داده تا از پتانسیل خود بهره برده تا با شرایط دشوار مقابله نمایید. یادگیری تکنیکها و بکار بستن آنها به طور منظم، به افزایش توانایی‌های ذهنی شما کمک می‌کنند و به موجب آن می‌توانید به طور رضایت بخشی کار کنید، دل افراد را بدست آورید، بر سختی‌ها چیره شوید و به آرامش ذهنی برسید.

31
10,000 تومان