کتاب صوتی خودت باش دختر

5.00 4 رای
19,000 تومان

در کتاب صوتی خودت باش دختر نویسنده حرف دل همان دختری را می زند که کیلومتر ها از او فاصله دارد و شاید دغدغه مشترکی با هم نداشته باشند و تنها نقطه مشترکی که بینشان وجود دارد این است که هر دو دخترند و هر دو تلاش می کنند که قهرمان سرنوشت خود باشند…

خواهر من! شما مسئول زندگی خودتان هستید و هیچ چیز وجود ندارد که به شما بگوید حق زندگی کردن ندارید. به چیزی که گفتم فکر کنید!

54
19,000 تومان