دانلود کتاب صوتی قانون توانگری

5.00 1 رای
56,000 تومان

از آنجا که خلیفه خدا بر روی زمین یا آفریده بی همتای خداوند هستید، توانگری حق مسلم شما و میراث الهی شماست.

این محصول ارزشمند دارای ضمانت اثرگذاری می باشد.

158
56,000 تومان

کتاب صوتی گفتگو با خدا

4.95 22 رای
59,000 تومان

کاری است برخاسته از عشق برای عشق

ما در ذهن ایده آل در نظر داریم که دیدگاهمان را نسبت به خدا و مرگ را به روش درست تغییر دهیم. 

این محصول با ارزش برای اولین بار با گویندگان برتر کشور توسط موسسه روانشناسی انگیزشی ذهن ایده آل تولید شده است .

عاشق باشید

389
59,000 تومان