برنامه ریزی درونی

هنر و علم مدیریت عملکرد
شهریور, ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات موفقیت
هنر و علم مدیریت عملکرد مدیریت عملکرد برای حداکثر بازدهی :تقریباً یکی از مهم ترین ویژگی های هر میلوینری که می شناسم ، توجه بسیار دقیق به مدیریت زمان است. من شخصاً همیشه مشکل زیادی با « مدیریت زمان » دارم ، زیرا حقیقت این است که شما نمی ...
ادامه مطلب
باورهای قدرتمند
شهریور, ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات موفقیت
باورهای قدرتمند نمی گویم باید باورهای مثبت یا هر گونه باور مذهبی خود را تغییر دهید. آنچه می گویم، این است که می توانید باورهای را حفظ کنید که به شما قدرت بدهند و از شما فردی بهتری بسازند و همچنین می توانید باورهایی که شما را عقب نگاه ...
ادامه مطلب