باتشکر از ثبت نام شما در وب سایت ذهن ایده آل

تیم ذهن ایده آل جهت ثبت نام شما در این سایت انگیزشی ، برای شما دو فایل صوتی از کتاب صوتی قانون توانگری در نظر گرفته است که می توانید هم اکنون این هدیه ثبت نام را دریافت نمایید

دانلود فایل صوتی اول – قانون توانگری1

 

 

دانلود فایل صوتی دوم – قانون توانگری2

دیدگاهتان را بنویسید